چت

پیشرو صنعت بیگدلی بیگدلی - 2112

نام شرکت :

پیشرو صنعت بیگدلی بیگدلی

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-2112

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166316705 ، 0216
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تهیه لوله های فولادی آبرسانی گاز رسانی نفت وصنعتی ساختمانی انواع لوله از 1 اینج به بالا

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

مشخصات:

تهیه لوله های فولادی آبرسانی گاز رسانی نفت وصنعتی ساختمانی انواع لوله از 1 اینج به بالا

دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

تهیه لوله های فولادی آبرسانی گاز رسانی نفت وصنعتی ساختمانی انواع لوله از 1 اینج به بالا

×