محمد صالحی - 2108

نام :

محمد صالحی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2108

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134477880
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

با ورق فولاد مبارکه و برش بدون پیلیسه

فایل های ضمیمه :
×