سروش حیدری - 2100

نام :

سروش حیدری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2100

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07138323774
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

برش با تیغه های آب صابونی که در این روش هیچگونه پلیسه ای در محل برش ایجاد نمیگردد

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

برش با تیغه های آب صابونی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
×