سپاهان فلز سهند (هادی گلی) - 2079

سپاهان فلز سهند

هادی گلی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

سپاهان فلز سهند

نام مدیر عامل :

هادی گلی

کد کاربری :

f24-2079

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سپاهان فلز سهند تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی . 03133808010 03133808011 انبار بختیار دشت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

وزن 12378

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

وزن 11982