آهن جوانی (حمید جوانی) - 2074

آهن جوانی

حمید جوانی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن جوانی

نام مدیر عامل :

حمید جوانی

کد کاربری :

f24-2074

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی