آهن پاشایی (علی پاشایی) - 2065

آهن پاشایی

علی پاشایی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن پاشایی

نام مدیر عامل :

علی پاشایی

کد کاربری :

f24-2065

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02165238660
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×