آهن فروشی همتی (علی اکبر همتی) - 2060

آهن فروشی همتی

علی اکبر همتی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن فروشی همتی

نام مدیر عامل :

علی اکبر همتی

کد کاربری :

f24-2060

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02332321630
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×