چت

حیدر علی پویا (آهن فروشی ولیعصر) - 2053

حیدر علی پویا

آهن فروشی ولیعصر

29%
جزئیات...
نام :

حیدر علی پویا

نام تجاری :

آهن فروشی ولیعصر

کد کاربری :

f24-2053

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02156320958
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

×