محمد رضا میرصفیان - 2051

محمد رضا میرصفیان

22%
جزئیات...
نام :

محمد رضا میرصفیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2051

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02136024546
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی