پویا فلاح - 1977

نام :

پویا فلاح

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1977

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02634572018 ، 02634564492
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لوله های مانیسمان ،گازی و درز دار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

مشخصات:

لوله های مانیسمان ،گازی و درز دار

دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

لوله های مانیسمان ،گازی و درز دار

فایل های ضمیمه :
×