شرکت صنایع تولیدی استاد (منوچهر سلامتی) - 1968

شرکت صنایع تولیدی استاد

منوچهر سلامتی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت صنایع تولیدی استاد

نام مدیر عامل :

منوچهر سلامتی

کد کاربری :

f24-1968

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188955172
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

دسته محصول :

فلزات پایه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

فلزات پایه

×