پارس سوله (محمد صادق رحیمی) - 1937

پارس سوله

محمد صادق رحیمی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

پارس سوله

نام مدیر عامل :

محمد صادق رحیمی

کد کاربری :

f24-1937

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02188844194
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×