چت

رضا نگهدار - 1931

نام :

رضا نگهدار

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1931

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04532793939
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اردبيل ،پارس آباد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32793939

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

درجه 2

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

درجه 2

فایل های ضمیمه :
×