گسترش صنعت (رستمی) - 1920

گسترش صنعت

رستمی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

گسترش صنعت

نام مدیر عامل :

رستمی

کد کاربری :

f24-1920

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166317786
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انواع لوله و اتصالات

×