مرتضی عبدالحی - 1900

نام :

مرتضی عبدالحی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1900

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166314170
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66314170

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انواع لوله و اتصالات

×