چت

امین بختیاری - 1895

نام :

امین بختیاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1895

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

مشخصات:

انواع لوله و اتصالات و وسیله های داربستی

×