چت

مسعود توتونچی - 1887

نام :

مسعود توتونچی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1887

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166312420
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66312420

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

لوله های فولادی

×