چت

علی امکانی - 1884

نام :

علی امکانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1884

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166314921
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66314921

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انواع لوله درز دار از 8اینچ به بالا

×