عباس محمدی - 1872

نام :

عباس محمدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1872

وب سایت :

ایمیل :

aidin.hvd@gmail.com

تلفن : 02166671274 ، 02166671275
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66671274+66671275

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انواع لوله های صنعتی