اخوان خليلی بورس نبشى و ناودانى (خليلی) - 1862

اخوان خليلی بورس نبشى و ناودانى

خليلی

67%
جزئیات...
نام شرکت :

اخوان خليلی بورس نبشى و ناودانى

نام مدیر عامل :

خليلی

کد کاربری :

f24-1862

وب سایت :

https://t.me/khalili_ahan

ایمیل :

khalili_ahan@gmail.com

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بورس نبشى و ناودانى اخوان خليلی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاد آباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×