آهن آلات فراهانی (اصغر فراهانی) - 1852

آهن آلات فراهانی

اصغر فراهانی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات فراهانی

نام مدیر عامل :

اصغر فراهانی

کد کاربری :

f24-1852

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166675606 ، 0217
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66675606+7

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

انواع لوله های صنعتی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×