چت

قاسم محمدیان امیری - 1837

نام :

قاسم محمدیان امیری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1837

وب سایت :
ایمیل :

info@kavehsteel.com

تلفن : 01132341220
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

مازندران ،بابل

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32341220

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

انواع قوطی

دسته محصول :

نبشی

×