عسگری ناطقی - 1828

نام :

عسگری ناطقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1828

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01132522629
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :