سید رحمان دشت بزرگی - 1826

سید رحمان دشت بزرگی

28%
جزئیات...
نام :

سید رحمان دشت بزرگی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1826

وب سایت :

ایمیل :

ghasem.zolfaghari@gmail.com

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×