چت

سید رحمان دشت بزرگی - 1826

نام :

سید رحمان دشت بزرگی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1826

وب سایت :
ایمیل :

ghasem.zolfaghari@gmail.com

تلفن : 03135060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×