آهن آلات شید فر (عباس شیدفر) - 1804

آهن آلات شید فر

عباس شیدفر

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات شید فر

نام مدیر عامل :

عباس شیدفر

کد کاربری :

f24-1804

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01132351971 ، 0112 ، 01132342060
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی