افشین لاسمی ایمنی - 1777

افشین لاسمی ایمنی

22%
جزئیات...
نام :

افشین لاسمی ایمنی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1777

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01132272140
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

×