توری اصفهان (محمد علی صفاری) - 1704

توری اصفهان

محمد علی صفاری

37%
جزئیات...
نام شرکت :

توری اصفهان

نام مدیر عامل :

محمد علی صفاری

کد کاربری :

f24-1704

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03132361268 ، 03132354587
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان دکتر بهشتی (شاهپور قدیم ) ۱۰۰متر بعد مسجد لنبان سمت چپ صنایع توری اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : از شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۶.۵ بعد از ظهر پنجشنبه ها ۸ صبح تا ۱.۵ بعد از ظهر شماره تماس : 32361268+32354587

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها