چت

بنی اسدی (شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر) - 16938

بنی اسدی

شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

30%
جزئیات...
نام :

بنی اسدی

نام تجاری :

شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

کد کاربری :

f24-16938

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

ارائه خدمات

×