چت

صنایع مفتولی نصر - 1693

نام شرکت :

صنایع مفتولی نصر

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1693

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02156863038
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

توری،مفتول،رابیتس

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×