چت

میران سیم البرز میر طاهری - 1676

میران سیم البرز میر طاهری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

میران سیم البرز میر طاهری

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1676

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155255071
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

توری،مفتول،رابیتس

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×