چت

سجاد حیدری - 1604

نام :

سجاد حیدری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1604

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155509757
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

ورق نوردی کرومیت عرض 60

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×