چت

رستاک پادویژن (محمود بندرچی) - 15783

رستاک پادویژن

محمود بندرچی

60%
جزئیات...
نام شرکت :

رستاک پادویژن

نام مدیر عامل :

محمود بندرچی

کد کاربری :

f24-15783

وب سایت : WWW.RASTAK-EXPO.COM
ایمیل :

-

تلفن : 02188346455 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

برگزار کننده نمایشگاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خیابان سهرووردی جنوبی، خیابان اورامان، پلاک 6

تلفن :

02188346455

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی

×