صادق چیت ساز - 1576

نام :

صادق چیت ساز

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1576

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 88171258+88171257+88171256+88171255+88171253+88171254

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×