گروه بازرگانی شجاعی (سید علی شجاعی) - 1571

گروه بازرگانی شجاعی

سید علی شجاعی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

گروه بازرگانی شجاعی

نام مدیر عامل :

سید علی شجاعی

کد کاربری :

f24-1571

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02122080010
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

فایل های ضمیمه :
×