شهرام حریفی - 1486

نام :

شهرام حریفی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1486

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07138316301
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
×