محمود جعفری پور - 1485

نام :

محمود جعفری پور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1485

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07138233939
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :