چت

ربیعی (آذین پروفیل سپاهان) - 14703

نام :

ربیعی

نام تجاری :

آذین پروفیل سپاهان

کد کاربری :

f24-14703

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل z (زد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×