بازرگانی اطلس تجارت سهند (محمد دقیقی) - 1467

بازرگانی اطلس تجارت سهند

محمد دقیقی

54%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی اطلس تجارت سهند

نام مدیر عامل :

محمد دقیقی

کد کاربری :

f24-1467

وب سایت :

https://t.me/ATSDAGHIGHI

ایمیل :

-

تلفن : 04134486288 ، 04151247000
شناسه ملی :

14008669545

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

411648716759

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی اطلس تجارت سهند تامین کننده میلگرد و تیر آهن 04134486288

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز بلوار ملت محل سابق کبریت سازی تبریز شرکت اطلس تجارت سهند

کدپستی :

5177919333

تلفن :

04134486288

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×