مهدی عبداله وند - 1450

نام :

مهدی عبداله وند

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1450

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156241567
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران شهرک صنعتی شمس آباد خیابان دی پلاک 31

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 56241567

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×