شرکت زرین فولاد کلار (فرامرز کرمی) - 14411

شرکت زرین فولاد کلار

فرامرز کرمی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت زرین فولاد کلار

نام مدیر عامل :

فرامرز کرمی

کد کاربری :

f24-14411

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152232512 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

اصفهان زرین شهر بلوار جانبازان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×