آگهی های خرید یعقوب ستاری (فولادیار محمد)

ورق گالوانیزه و رنگی
01 آذر، 1401

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه ضخامت 60 به پایین عرض کوتاه به میزان زیاد می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
17 مهر، 1401

خرید ورق رنگی مبارکه

خریدار ورق رنگی مبارکه قرمز و آبی و نارنجی ضخامت 50 عرض بلند مجموعا 100 تن می باشیم.

ورق گالوانیزه و رنگی
12 مهر، 1401

خریدار ورق مبارکه آبی

ورق مبارکه آبی 50 بلند یک ماشین خریداریم.

ورق گالوانیزه و رنگی
30 شهریور، 1401

خرید ورق رنگی

ورق ۵۰ رنگی سبز فولاد پنج تن خریدارم.

آخرین درخواست خرید فولاد 24