آرمین اشرفی (آرمین) - 14015

آرمین اشرفی

آرمین

62%
جزئیات...
نام :

آرمین اشرفی

نام تجاری :

آرمین

کد کاربری :

f24-14015

وب سایت :

-

ایمیل :

arminashrafi2006@hotmail.com

تلفن :
کد ملی :

0151272212

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تیر آهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×