یاسین شکار فروش

گروه صنعتی کبیر

49%
جزئیات...

آگهی های خرید یاسین شکار فروش (گروه صنعتی کبیر) - 13929

قوطی ستونی
02 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید قوطی

قوطی ۲۵ * ۱۵ میل تعداد ۹۰ شاخه خریداریم.

پروفیل
01 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید قوطی

قوطی 25 * 15 میل تعداد 90 شاخه خریداریم.

لوله مبلی
01 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید لوله مبلی

لوله مبلی ۵۵ میل با ضخامت ۲ میلتعداد ۵ شاخه خریداریم

لوله مبلی
01 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید لوله مبلی

لوله مبلی 55 میل با ضخامت 2 میلتعداد 5 شاخه خریداریم لوله قطر ۵۰ با ضخامت ۵ میل تعداد ۳۰ شاخه خریداریم.

لوله صنعتی
30 تیر، 1401 11 ماه پیش

خرید لوله صنعتی

لوله قطر 50 با ضخامت 5 میل تعداد 30 شاخه خریداریم.

لوله مبلی لوله صنعتی
01 مرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید لوله صنعتی

لوله قطر 40 به 37 میلیمتر تعداد 450 شاخه لوله 6 متری خریداریم.

×