چت

جاوید قهرمانی (کاتیران) - 13926

نام :

جاوید قهرمانی

نام تجاری :

کاتیران

کد کاربری :

f24-13926

وب سایت : -
ایمیل :

cutiran.ghahremani@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

2840036622

سال آغاز فعالیت :

1395

توضیحات :

تولید کننده اره نواری فولاد بر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

تولید کننده اره نواری فولاد بر

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

اره نواری فولاد بر .

×