محمد عظیمی (جک ریچرز) - 13793

محمد عظیمی

جک ریچرز

29%
جزئیات...
نام :

محمد عظیمی

نام تجاری :

جک ریچرز

کد کاربری :

f24-13793

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

دامپا و سینوسی