توکان فولاد اروند (سمیه غفاری) - 13749

توکان فولاد اروند

سمیه غفاری

58%
جزئیات...
نام شرکت :

توکان فولاد اروند

نام مدیر عامل :

سمیه غفاری

کد کاربری :

f24-13749

وب سایت :

https://t.me/tokanfouladarvand

ایمیل :

-

تلفن : 03191010616 ،
شناسه ملی :

14010964714

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

70541

توضیحات :

توکان فولاد اروند تامین کننده مقاطع فولادی(ورق سیاه،رنگی،روغنی،گالوانیزه،قوطی و پروفیل) خرده فروشی ورق سیاه و انواع پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×