چت

آگهی های خرید موسوی - 13687

ورق گرم (سیاه)
12 شهریور، 1402 7 ماه پیش

ورق سیاه

ورق 8 میل عرض 1/5 به میزان 2 تن استعلام داریم

قراضه و ضایعات
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

لوله ضایعاتی تناژ بالا قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق نوردی

ورق نوردی 8 میل عرض 60 و 80 به میزان 5 تن خریداریم.

قراضه و ضایعات سایر لوله ها
23 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار لوله ضایعاتی

لوله ضایعاتی تناژ بالا قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق 8 و 5 میل عرض 1/5 به میزان 5 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق 5 میل با عرض 1/5 به میزان 3 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
07 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 5 میل و 8 میل با عرض 1 متر و 1/5 متر از هر کدام 5 تن هستیم.

ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 8 قطعات به میزان 3 تن و ورق 5 سبا یا گیلان 6* 1/ 5 هستیم.

×