چت

شرکت پایدار صنعت (عبدالحسینی) - 13655

شرکت پایدار صنعت

عبدالحسینی

44%
جزئیات...
نام :

شرکت پایدار صنعت

نام تجاری :

عبدالحسینی

کد کاربری :

f24-13655

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02157512 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت پایدار صنعت برشکاری تهران

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری تهران

×