عبدالله وند

خدمات برشکاری الزهرا

44%
جزئیات...

آگهی های خرید عبدالله وند (خدمات برشکاری الزهرا) - 13654

ورق گرم (سیاه)
11 خرداد، 1401 1 سال پیش

خرید سرورق سیاه

خریدار سرورق اکسین ضخامت های 8 الی 20 ظرفیت هستیم.

×