چت

آگهی های خرید سالاری - 13634

پروفیل
24 آبان، 1401 2 سال پیش

خریدار پروفیل

خریدار پروفیل با مشخصات زیر میباشیم. ضخامت 0/8 با سایز های 2 * 2 و 4 * 4 و 6 * 4 و 5 * 3 و 3 * 1 هر مدل 15 شاخه ضخامت 1 با سایز 8 * 4 نیز 15 شاخه

پروفیل
09 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار پروفیل صنعتی

خریدار پروفیل صنعتی از ضخامت ۰/۷ فوق سبک سایزهای ۶*۴ و ۱*۳ و ۱*۲ تا ۸*۴ می باشیم.

پروفیل
08 خرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار پروفیل صنعتی

خریدار پروفیل صنعتی از ضخامت 0/7 فوق سبک سایزهای 6*4 و 1*3 و 1*2 تا 8*4 می باشیم.

×